2020-04-04 14:48
+(976)-11-315735 | @: info@nli.gov.mn | English

“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хийгдэх орон нутгийн телевиз, сонин, цахим хуудасны бүтээлийн уралдаан зарлаж байна

Төрөл: Ил тод байдал, Мэдээ