2021-01-16
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хийгдэх орон нутгийн телевиз, сонин, цахим хуудасны бүтээлийн уралдаан зарлаж байна

Төрөл: Ил тод байдал, Мэдээ