2020-09-22
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Хэлэлцүүлэг цуцлагдсан тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийн шийдвэрийн дагуу 2020 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулагдах байсан  “Монгол Улсын Эрүүгийн хууль болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 2017 оны шинэтгэл, практик асуудал” сэдэвт хэлэлцүүлэг цуцлагдсан болохыг мэдэгдэж байна. 

Төрөл: Мэдээ