2020-04-05 06:43
+(976)-11-315735 | @: info@nli.gov.mn | English

Та үүнийг мэдэх үү?

#ТаҮүнийгМэдэхҮҮ
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс хууль тогтоомж болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон актад иргэн таны мэдвэл зохих зохицуулалт, хязгаарлалт хэрхэн туссаныг танилцуулдаг “Та үүнийг мэдэх үү?” цахим цувралыг бэлтгэн хүргэдэг.

Энэ удаа  Улсын онцгой комиссын шийдвэрээр Улс, хот хоорондын зорчигч тээвэр, суудлын галт тэрэг, орон нутгийн хуваарьт нислэг, хувийн тээврийн хэрэгслийн зорчих хөдөлгөөнийг зогсоох хугацааг 2 сарын 27-ны 08:00 цагаас 3 сарын 3-ны өдрийн 08:00 цаг хүртэл сунгасантай холбоотойгоор  “Та үүнийг мэдэх үү?” цувралаар ” Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйл Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар ажилдаа ирээгүй үеийн олговор“-ын талаар бэлтгэлээ. #ТаҮүнийгМэдэхҮҮ

Төрөл: Мэдээ