2020-11-28
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай

Хуулийн бүрэн эхээр нь үзэр бол ЭНД дарж үзнэ үү.

Хуулийн бүрэн эхээр нь үзэр бол ЭНД дарж үзнэ үү.

Төрөл: Шинэ хууль