2019-10-16 08:52
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Төвийн бүрэлдэхүүн

Д/д

Ажилтнуудын нэрс

Албан тушаал

 

Харилцах утас

 

   E-Mail хаяг

Удирдлага
1. П.Амаржаргал Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга 323381 amarjargal@legalinstitute.mn
Эрдэм шинжилгээний ажилтнууд
2. Г.Халиунаа Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан 315734 khaliun_g@legalinstitute.mn
3. Х.Ариунсүрэн Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 ariunsuren.h@legalinstitute.mn
4. Б.Ариунжаргал Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 ariunjargal@legalinstiute.mn
5. Ж.Булгансүрэн Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 bulgansuren@legalinstitute.mn
6. Б.Гончигсумлаа Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 gonchigsumlaa@legalinstitute.mn
7. Х.Дөлгөөн Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 dulguun@legalinstitute.mn
8. Ц.Оюунчимэг Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 oyunchimeg@legalinstitute.mn
9. Ц.Номиндарь Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 nomindari@legalinstitute.mn
10. Э.Уянга Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 uyanga_e@legalinstitute.mn
11. Д.Цэцэгдарь Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 tsetsegdari@legalinstitute.mn
12. С.Цэрэндолгор Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 tserendolgor@legalinstitute.mn
13. М.Төрбаяр Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 turbayar@legalinstitute.mn
14. У.Эрдэнэзаяа Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 erdenezaya@legalinstitute.mn