2018-03-25 00:59
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Төвийн бүрэлдэхүүн

Д/д Ажилтнуудын нэрc Албан тушаал Харилцах утас E-Mail хаяг
Удирдлага
1.  Х.Эрдэм-Ундрах Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга 317494 kh.erdem-undrakh@legalinstitute.mn
Эрдэм шинжилгээний ажилтнууд
2. М.Төрбаяр Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан 317494 turbayar@legalinstitute.mn
3. Б.Энх-Амгалан Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан 317494 b_amgaa@legalinstitute.mn
4. Н.Мичидмаа Эрдэм шинжилгээний ажилтан 317494 michidmaa@legalinstitute.mn
5. Ж.Бариаширсүрэн Эрдэм шинжилгээний ажилтан 317494 bariashirsuren@legalinstitute.mn
6. Ж.Алтансүх Эрдэм шинжилгээний ажилтан 317494 altansukh@legalinstitute.mn
7. У.Эрдэнэзаяа Эрдэм шинжилгээний ажилтан 317494 erdenezaya@legalinstitute.mn
8. Б.Сүнжидмаа Эрдэм шинжилгээний ажилтан 317494 sunjidmaa@legalinstitute.mn
9. Б.Гончигсумлаа Эрдэм шинжилгээний ажилтан 317494 gonchigsumlaa@legalinstitute.mn
10. Х.Ариунсүрэн Эрдэм шинжилгээний ажилтан 317494 ariunsuren.h@legalinstitute.mn
11. М.Цэдэвсүрэн Эрдэм шинжилгээний ажилтан 317494 tsedevsuren@legalinstitute.mn
12. Б.Алтангэрэл Эрдэм шинжилгээний ажилтан 317494 altangerel@legalinstitute.mn