2020-07-11
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Төвийн бүрэлдэхүүн

Д/д

Ажилтнуудын нэрс

Албан тушаал

 

Харилцах утас

 

   E-Mail хаяг

Удирдлага
1. П.Амаржаргал Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга 323381 amarjargal@legalinstitute.mn
Эрдэм шинжилгээний ажилтнууд
2. Г.Халиунаа Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан 315734 khaliun_g@legalinstitute.mn
3. Х.Ариунсүрэн Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 ariunsuren.h@legalinstitute.mn
4. Б.Ариунжаргал Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 ariunjargal@legalinstiute.mn
5. Ж.Булгансүрэн Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 bulgansuren@legalinstitute.mn
6. Ц.Оюунчимэг Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 oyunchimeg@llegalintitute.mn
7. Э.Уянга Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 uyanga_e@legalinstitute.mn
8. У.Эрдэнэзаяа Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 erdenezaya@legalinstitute.mn
9. О.Төрболд Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 turbold@legalinsitute.mn
10. Ч.Батзориг Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 batzorig@legalinstitute.mn