2018-09-23 21:09
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Төвийн бүрэлдэхүүн

Д/д Ажилтнуудын нэрc Албан тушаал Харилцах утас E-Mail хаяг
Удирдлага
1. П.Амаржаргал Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга 323381 Amarjargal@legalinstitute.mn
Эрдэм шинжилгээний ажилтнууд
2. М.Төрбаяр Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан 315734 turbayar@legalinstitute.mn
3. Б.Энх-Амгалан Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан 315734 b_amgaa@legalinstitute.mn
4. Ж.Ариунцэцэг Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734
ariuntsetseg@legalinstitute.mn
5. М.Очирбат Эрдэм шинжилгээний ажилтан

315734

ochirbat@legalinstitute.mn
6. Ж.Алтансүх Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 altansukh@legalinstitute.mn
7. У.Эрдэнэзаяа Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 erdenezaya@legalinstitute.mn
8. Х.Дөлгөөн Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 sunjidmaa@legalinstitute.mn
9. Б.Гончигсумлаа Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 gonchigsumlaa@legalinstitute.mn
10. Х.Ариунсүрэн Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734 ariunsuren.h@legalinstitute.mn
11.  Б.Доржпагма  Эрдэм шинжилгээний ажилтан 315734  dorjpagma@legalinstitute.mn