2020-04-05 07:15
+(976)-11-315735 | @: info@nli.gov.mn | English

Төвийн бүрэлдэхүүн

Д/д Ажилтнуудын нэрc Албан тушаал Харилцах утас E-Mail хаяг
1. А.Түвшинтулга Дарга 315789 tuvshintulga@legalinstitute.mn
2. Г.Дэлгэрбаяр Эрх зүйн сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн 315789 delgerbayar@legalinstitute.mn
3. Д.Цэцэгдарь Эрх зүйн сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн 315789 tsetsegdari@legalinstitute.mn
4. В.Оюун-Эрдэнэ Эрх зүйн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн 312825 oyunerdene@legalinstitute.mn
5. Ц.Номиндарь Арга зүйч багш 312825  nomindari@legalinstitute.mn
6. Да.Мөнхжаргал Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сангийн хянагч 312513 munkhjargal.d@legalinstitute.mn
7. Б.Баянмөнх Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сангийн зохицуулагч инженер 312513 Bayanmunkh@legalinstitute.mn
8. Б.Хулан Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд мэдээлэл оруулагч мэргэжилтэн 312513 khulan@legalinstitute.mn
9. Ө.Баасансүрэн Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд мэдээлэл оруулагч мэргэжилтэн 312513 baasansuren@legalinstitute.mn
 10. Х.Хөхдэймэргэн  Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сангийн зохицуулагч прогрмист  312825 khuhdeimergen@legalinstitute.mn