2020-11-28
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс үзүүлж буй үйлчилгээ

1. Хууль тогтоомж, эрх зүйн асуудлаар захиалгат судалгаа хийх
2. Тус хүрээлэнд хийсэн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын талаар сонирхогч иргэдэд мэдээ, мэдээлэл өгөх
3. Хууль зүйн номын сангаар үйлчлэх
4. Номын худалдааны цэгээр үйлчлэх
5. “Хууль зүйн мэдээ” сонин, ”Хууль зүйн мэдээлэл”, “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл эрхлэн гаргаж хууль эрх зүйн чиглэлийн мэдээ, мэдээлэл түгээх
6. Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем буюу www.legalinfo.mn сайтаар хууль тогтоомж, эрх зүйн актыг олон нийтэд түгээх
7. Хууль тогтоомж, эрх зүйн актын эмхтгэл, гарын авлага хэвлэх, бусад ном, гарын авлага хэвлэх
8. Эрх зүйч, хуульч, хуулийн байгууллагын ажилтнуудад захиалгаар сэдэвчилсэн болон бусад сургалт зохион байгуулах
9. Уулзалтын танхим, хурлын заал түрээслүүлэх

Заалны түрээс
Нэр төрөл Үнэ /төгрөг/
Том танхим /1 цагийн төлбөр/ 70000
Жижиг танхим /1 цагийн төлбөр/ 50000

 

 

 

 

Номын сангийн төлбөрт үйлчилгээний жишиг

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

ҮНЭ /төгрөг/

1

Уншигчийн үнэмлэх шинээр нээх

3 сар

15 000

6 сар

25 000

1 жил

45 000

2

Уншигчийн үнэмлэхний хугацаа сунгах

3 сар

10 000

6 сар

15 000

1 жил

30 000

3

Уншигчийн үнэмлэх гээсэн, гэмтээсэн тохиолдолд дахин сэргээх

15 000

4

Уншигчийн үнэмлэхгүйгээр ном, хэвлэл ашиглах  /1 өдөрт/

5000

6

Гэрээр ном олгосон номын хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд төлөх торгууль

1000

Номын хуудас санаатайгаар сугалж авсан,  салгасан, урсан, үрэгдүүлсэн, тэмдэглэл хийх зэргээр чанарыг муутгасан тохиолдолд

Нэг бүрийн шинжээр ижил ном хэвлэлийг хүлээлгэн өгөх,  авах, эсвэл үндсэн үнийг 1,5 дахин өсгөж,  төлнө. Ховор, үнэтэй ном хэвлэлийг үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн тохиолдолд үндсэн үнийг 5 дахин өсгөж төлнө.

7

Хууль, эрх зүйн актыг хэвлэх  /нэг нүүр/

200