2018-06-22 16:32
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Хурлын танхим түрээслэх

huulichdiin_tanhimХЗҮХ-ийн Хуульчдын танхим /304 тоот/ болон 301 тоот сургалтын заал тус бүрийг түрээслэн хурал, сургалт, уулзалт зохион байгуулах боломжтой. Танхимууд дараах тоног төхөөрөмжүүдээр тоноглогдсон. Үүнд:

1. Хуульчдын танхим

– EPSON LED проектор;

– Үйл ажиллагаанд ашиглах зөөврийн компьютерийг түрээслэгч өөрөө хариуцах бөгөөд компьютер нь VGA порт бүхий дэлгэцийн оролттой байх шаардлагатай!

– Суурин 2 микрофон, утасгүй 1 микрофон;

– 8 оролт бүхий өсгөгч, таазны чанга яригч;

– Таазнаас буусан 2 тусгах дэлгэц;

– 80 – 100 хүн суух ширээ, сандал;

2. 301 тоот танхим

– EPSON LED проектор;

– Үйл ажиллагаанд ашиглах зөөврийн компьютерийг түрээслэгч өөрөө хариуцах бөгөөд компьютер нь VGA эсвэл HDMI порт бүхий дэлгэцийн оролттой байх шаардлагатай!

– Таазнаас буусан 1 тусгах дэлгэц;

– 50 – 60 хүн суух ширээ, сандал;

Заалны түрээсийн төлбөр /1 цагаар/
Нэр төрөл Үнэ /төгрөг/
Том танхим – Хуульчдын танхим 70000
Жижиг танхим – 301 тоот танхим 50000

 

 

 

 

Танхим түрээслэх захиалга авах утас: +976-11-323363