2020-11-28
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Хурлын танхим түрээслэх

huulichdiin_tanhim

Сургалтын заал тус бүрийг түрээслэн хурал, сургалт, уулзалт зохион байгуулах боломжтой.

  1. Хуульчдын танхим

– EPSON LED проектор;

– Үйл ажиллагаанд ашиглах зөөврийн компьютерийг түрээслэгч өөрөө хариуцах бөгөөд компьютер нь HDMI and VGA порт бүхий дэлгэцийн оролттой байх шаардлагатай!

– Суурин 3 микрофон, утасгүй 2 микрофон;

– 8 оролт бүхий өсгөгч, таазны чанга яригч;

– Таазнаас буусан 2 тусгах дэлгэц;

– 80 – 100 хүн суух ширээ, сандал;

  1. 301 тоот танхим

– EPSON LED проектор;

– Үйл ажиллагаанд ашиглах зөөврийн компьютерийг түрээслэгч өөрөө хариуцах бөгөөд компьютер нь VGA эсвэл HDMI порт бүхий дэлгэцийн оролттой байх шаардлагатай!

– Таазнаас буусан 1 тусгах дэлгэц;

– 50 – 60 хүн суух ширээ, сандал;

Заалны түрээсийн төлбөр /1 цагаар/
Нэр төрөл Үнэ /төгрөг/
Том танхим – Хуульчдын танхим 100000
Жижиг танхим – 301 тоот танхим 70000

Танхим түрээслэх захиалга авах утас: +976-11-312686