2020-11-28
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Хуульчдын номын сангийн гишүүнчлэлийн эрх нээлгэх

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын сан нь эрдэмтэн судлаач, бодлого боловсруулагч , эрх зүйн чиглэлээр суралцаж буй оюутан түүнчлэн нийт иргэдэд  хууль, эрх зүйн чиглэлээр мэдлэг, боловсрол олгох, тэднийг хөгжүүлэх судалгааны түшиц номын сан юм.
Тус номын сан 2002 онд байгуулагдсан бөгөөд  хууль, эрх зүйн чиглэлийн монгол, гадаад хэл дээр хэвлэгдсэн 4000 төрлийн 12000 орчим ном,гарын авлага, эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн фондтойгоор үйлчилгээ үзүүлж байна.

Уншигчиддаа дараах үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд:

  • 24 хүний суудалтай  чөлөөт уншлагын танхим
  • Интернетийн үйлчилгээ
  • Гэрээр ном олгох
  • Хууль, эрх зүйн лавлагаа өгөх

Гадаад хэл дээрхи цахим эх сурвалж ашиглах
Гадаад хэл дээрх цахим эх сурвалж бүхий номын санг ашиглах үйлчилгээний хүрээнд 2017 оны I улирлаас эхлэн уншигчдад дараахь олон улсын нээлттэй мэдээллийн санг үнэ төлбөргүй ашиглах боломж бүрдүүлж  байна.

Номын сангийн үйлчилгээний карт нээлгэхдээ дараах бичиг баримтыг эх хувиар авч ирнэ.

Үүнд:

Иргэн:

a) 1 хувь цээж зураг   (3×4 хэмжээтэй, сүүлийн 3 сарын дотор авхуулсан);

b) Иргэний үнэмлэх

(Жич: Улаанбаатар хотод түр оршин суугч бол тухайн оршин суугаа газрын хорооны Засаг даргын тодорхойлолт );

c) Ажлын газрын үнэмлэх;

d) Үйлчилгээний хураамж (нэрлэсэн дансанд мөнгөө тушаагаад баримтаа өгнө)

Оюутан:

a) 1 хувь цээж зураг   (3×4 хэмжээтэй, сүүлийн 3 сарын дотор авхуулсан)

b) Иргэний үнэмлэх (Жич: Улаанбаатар хотод түр оршин суугч бол тухайн оршин суугаа газрын хорооны Засаг даргын тодорхойлолт);

c) Оюутны үнэмлэх, сургуулийн тодорхойлолт;

d) Үйлчилгээний хураамж (Төрийн сан  100900012009 тоот дансанд мөнгөө тушаагаад баримтаа өгнө)

Мөн уншигчийн үнэмлэхний хүчинтэй хугацаа дууссанаас хойш нэг сарын дотор дахин сунгуулна. Сунгуулахдаа иргэний өөрийн зураг бүхий  баримт бичиг, үйлчилгээний хураамж төлсөн баримтыг бүрдүүлнэ.

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын сангийн
төлбөрт үйлчилгээний тариф

Үйлчилгээний төрөл Үнэ ₮
Уншигчийн үнэмлэх шинээр нээх 1 жил 20000
Уншигчийн үнэмлэхний  хугацаа сунгах 1 жил 15000
6 сар 10000
3 сар 5000
Номын сангаар 2-оос дээш жил үйлчлүүлсэн тохиолдолд уншигчийн үнэмлэхний  хугацаа сунгах 1 жил 10000
6 сар 5000
3 сар Үнэгүй
Ахмад настан Үнэгүй
4.0-с дээш голч дүнтэй оюутан Үнэгүй
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн Үнэгүй
Уншигчийн үнэмлэх гээсэн, гэмтээсэн тохиолдолд дахин сэргээх 5000
Гэрээр ном олгох Эхний 2 хоногт Үнэгүй
2-оос дээш хоногийн хугацаагаар хэрэглэхийг хүсвэл 3 дахь хоногоос /1 хоног/ 1000
Хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд төлөх торгууль 2000
Нэг удаагийн үйлчилгээ 1500
Тогтоосон хугацаанд ном буцаан хүлээлгэж өгөөгүй, алдаж үрэгдүүлсэн, бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулсан тохиолдолд Үнийг 2 дахин өсгөж төлөх эсхүл нэг бүрийн шинжээр ижил номыг ажлын 5 өдрийн дотор номын санд хүлээлгэн өгнө.
Номын хуудас санаатайгаар сугалж авсан, салгасан, урсан, үрэгдүүлсэн, тэмдэглэл хийх зэргээр чанарыг муутгасан тохиолдолд Нэг бүрийн шинжээр ижил ном хэвлэлийг хүлээлгэн өгөх, эсхүл үндсэн үнийг 2 дахин өсгөж төлнө. Ховор, үнэтэй ном хэвлэлийг үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн тохиолдолд үндсэн үнийг 5 дахин өсгөж төлнө.
Ном, хэвлэл, хууль тогтоомж, эрх зүйн актуудыг хэвлэж, хувилж  өгөх үйлчилгээ

/1 нүүр/

100

 

Холбоо барих утас: +976-11-319144

И-мэйл: ariunsuren.h@legalinstitute.mn