2018-06-22 16:31
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Номын гишүүнчлэлийн эрх нээлгэх

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын сан нь эрдэмтэн судлаач, бодлого боловсруулагч , эрх зүйн чиглэлээр суралцаж буй оюутан түүнчлэн нийт иргэдэд  хууль, эрх зүйн чиглэлээр мэдлэг, боловсрол олгох, тэднийг хөгжүүлэх судалгааны түшиц номын сан юм.
Тус номын сан 2002 онд байгуулагдсан бөгөөд  хууль, эрх зүйн чиглэлийн монгол, гадаад хэл дээр хэвлэгдсэн 4000 төрлийн 12000 орчим ном,гарын авлага, эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн фондтойгоор үйлчилгээ үзүүлж байна.

Уншигчиддаа дараах үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд:

  • 24 хүний суудалтай  чөлөөт уншлагын танхим
  • Интернетийн үйлчилгээ
  • Гэрээр ном олгох
  • Хууль, эрх зүйн лавлагаа өгөх

Гадаад хэл дээрхи цахим эх сурвалж ашиглах
Гадаад хэл дээрх цахим эх сурвалж бүхий номын санг ашиглах үйлчилгээний хүрээнд 2017 оны I улирлаас эхлэн уншигчдад дараахь олон улсын нээлттэй мэдээллийн санг үнэ төлбөргүй ашиглах боломж бүрдүүлж  байна.

Номын сангийн үйлчилгээний карт нээлгэхдээ дараах бичиг баримтыг эх хувиар авч ирнэ.

Үүнд:

Иргэн:

a) 1 хувь цээж зураг   (3×4 хэмжээтэй, сүүлийн 3 сарын дотор авхуулсан);

b) Иргэний үнэмлэх

(Жич: Улаанбаатар хотод түр оршин суугч бол тухайн оршин суугаа газрын хорооны Засаг даргын тодорхойлолт );

c) Ажлын газрын үнэмлэх;

d) Үйлчилгээний хураамж (нэрлэсэн дансанд мөнгөө тушаагаад баримтаа өгнө)

Оюутан:

a) 1 хувь цээж зураг   (3×4 хэмжээтэй, сүүлийн 3 сарын дотор авхуулсан)

b) Иргэний үнэмлэх (Жич: Улаанбаатар хотод түр оршин суугч бол тухайн оршин суугаа газрын хорооны Засаг даргын тодорхойлолт);

c) Оюутны үнэмлэх, сургуулийн тодорхойлолт;

d) Үйлчилгээний хураамж (нэрлэсэн дансанд мөнгөө тушаагаад баримтаа өгнө)

Мөн уншигчийн үнэмлэхний хүчинтэй хугацаа дууссанаас хойш нэг сарын дотор дахин сунгуулна. Сунгуулахдаа иргэний өөрийн зураг бүхий  баримт бичиг, үйлчилгээний хураамж төлсөн баримтыг бүрдүүлнэ.

Номын сангийн төлбөрт үйлчилгээний жишиг

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

ҮНЭ /төгрөг/

1

Уншигчийн үнэмлэх шинээр нээх

3 сар

15 000

6 сар

25 000

1 жил

45 000

2

Уншигчийн үнэмлэхний хугацаа сунгах

3 сар

10 000

6 сар

15 000

1 жил

30 000

3

Уншигчийн үнэмлэх гээсэн, гэмтээсэн тохиолдолд дахин сэргээх

15 000

4

Уншигчийн үнэмлэхгүйгээр ном, хэвлэл ашиглах  /1 өдөрт/

5000

5

Гэрээр ном олгосон номын хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд төлөх торгууль

1000

6

Номын хуудас санаатайгаар сугалж авсан,  салгасан, урсан, үрэгдүүлсэн, тэмдэглэл хийх зэргээр чанарыг муутгасан тохиолдолд

Нэг бүрийн шинжээр ижил ном хэвлэлийг хүлээлгэн өгөх,  авах, эсвэл үндсэн үнийг 1,5 дахин өсгөж,  төлнө. Ховор, үнэтэй ном хэвлэлийг үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн тохиолдолд үндсэн үнийг 5 дахин өсгөж төлнө.

7

Хууль, эрх зүйн актыг хэвлэх  /нэг нүүр/

200

 

Холбоо барих утас: +976-11-319144

И-мэйл: ariunsuren.h@legalinstitute.mn