2020-11-28
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Мэдээлэл сурталчилгааны дэлгэц /LED/

Хууль зүйн сургалт, сурталчилгааны лэд дэлгэцээр мэдээ, мэдээлэл, зар сурталчилгаа түгээх журамтай танилцана уу.

Лед дэлгэц хариуцсан ажилтантай холбогдох утас: +976-11-312513