2020-11-28
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Захиалгат сургалтын төлбөрийн хэмжээ

Захиалгат сургалтыг зохион байгуулахыг хүссэн иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага тус хүрээлэнд сургалт зохион байгуулахаас 14 хоногийн өмнө албан бичигээр мэдэгдэнэ.

Улаанбаатар хот болон орон нутагт зохион байгуулж байгаа захиалгат сургалтын нэг цагийн хөлс 40.000 төгрөг;

Хүрээлэнгийн танхимд зохион байгуулж байгаа захиалгат сургалтын нэг цагийн хөлс 30.000 төгрөг;

Сургагч багшийн хөлс

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд хичээл заасан сургагч багшийн 1 цагийн хөлсийг дараах жишгээр олгодог болно.Үүнд:

–  Хууль зүйн магистр зэрэгтэй сургагч багш – 40.000 төгрөг

–  Хууль зүйн доктор болон түүнээс дээш зэрэгтэй сургагч багшийн хөлс- 50.000 төгрөг

– Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн болон Улсын дээд шүүхийн шүүгч, бусад хүндтэй зочноор лекц унших тохиолдолд Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор (SC.d) зэрэгтэй багшийн жишигээр тооцож хөлсийг олгоно.

– Гадаад улсаас уригдан ирсэн мэргэжилтэн, зочин багш лекц уншсан тохиолдолд цагийн хөлсийг Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор (SC.d) зэрэгтэй багшийн жишигээр тооцож хөлсийг олгоно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг +976-11-312825 утсаар лавлана уу.