2018-06-22 16:37
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Өргөдөл гомдлын мэдээ

Өргөдөл гомдлын мэдээ /2015 оны 3-р улирал/

Энэ хугацаанд нийт 34 өргөдөл ирсэн. Үүнээс:

  • Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 8,
  • Ажилд орох 6,
  • чөлөө хүссэн 8,
  • Тэтгэмж хүссэн 2,
  • Бусад 10 өргөдөл ирсэн .

Өргөдлийн дагуу захирлын тушаал 24 гарсан бөгөөд бусад өргөдлийг цаг тухайд шийдвэрлэсэн байна.