2020-11-28
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Эрдмийн зөвлөл

Эрдмийн зөвлөл нь хүрээлэнгийн судалгаа, мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны ажлын үндсэн чиглэлийг тогтоох, хэрэгжилтийг хэлэлцэж үнэлэлт өгөх, санал дүгнэлт гаргах, судалгааны ажлын сэдэв, сургалтын хөтөлбөр батлах зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг Хүрээлэнгийн захирал батална.

Хууль зүй үндэсний хүрээлэнгийн Эрдмийн зөвлөл нь нийт 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй.

Эрдмийн зөвлөлийн дарга:  

Монгол Улсын гавъяат хуульч, Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, профессор Л.Баасан

Эрдмийн зөвлөлийн орлогч дарга:     

Хууль зүйн доктор, профессор Д.Зүмбэрэллхам

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга:

Хууль зүйн доктор П.Амаржаргал

Гишүүд:      

 1. Монгол Улсын гавъяат хуульч, Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, профессор, Академич Ж.Амарсанаа
 2. Монгол Улсын шинжлэх ухааны гавъяат ажилтан, Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, профессор, Академич С.Нарангэрэл
 3. Монгол Улсын гавъяат хуульч, Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, профессор, Ц.Сарантуяа
 4. Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, профессор Ч.Энхбаатар
 5. Хууль зүйн доктор, профессор Д.Баярсайхан
 6. Хууль зүйн доктор Б.Гүнбилэг
 7. Хууль зүйн доктор, профессор Д.Даваа-Очир
 8. Хууль зүйн доктор, дэд профессор Ж.Мөнхболд
 9. Хууль зүйн доктор М.Сувд
 10. Хууль зүйн доктор, дэд профессор Д.Сүнжид
 11. Хууль зүйн доктор С.Энхбаяр
 12. Хууль зүйн доктор Х.Эрдэм-Ундрах