Судалгааны тайлан хайх

Судалгааны тайланг хайхдаа гарчиг болон хураангуйд агуулсан байж болох түлхүүр үг оруулна!


Гарчиг Ангилал Огноо Үзсэн

“Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх үнэлгээний тайлан

Судалгааны тайлан 2018-12-18 616

“Төрийн бус байгууллагын тухай хууль” харьцуулсан судалгаа

Судалгааны тайлан 2018-12-15 182

Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ

Судалгааны тайлан 2018-12-15 193

Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ

Судалгааны тайлан 2018-11-15 997

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээний тайлан

Судалгааны тайлан 2018-11-07 643

Зөрчлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ

Судалгааны тайлан 2018-11-03 966

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ

Судалгааны тайлан 2018-11-02 1,772

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хэсэгчлэн хийсэн үнэлгээ

Судалгааны тайлан 2018-11-02 865

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ

Судалгааны тайлан 2018-11-02 591

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ

Судалгааны тайлан 2018-11-02 662

Судалгааны тайлангийн жагсаалтыг 10 судалгаа бүрээр хуудаслав.