Хаяг

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн байр 504 тоот
Хуульчдын гудамж 1, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар

Холбоо барих

Утас: +976-11-323381

И-мэйл: amarjargal@legalinstitute.mn

П.Амаржаргал (Ph.D)

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Боловсрол

 1. 2016

  Хууль зүйн ухааны доктор /Ph.D/

  Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн Сургууль
 2. 2010

  Харьцуулсан эрх зүйн магистр /LL.M/

  Нагояагийн Их Сургуулийн Төгсөлтийн дараах Хуулийн сургууль, Япон
 3. 2003

  Хууль зүйн магистр

  Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль
 4. 2000

  Эрх зүй

  Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн дээд сургууль

Судалгааны чиглэл: Үндсэн хууль, парламентын засаглал

Гадаад хэл: Англи, Орос

БҮТЭЭЛ

 1. 2004 он, Олон улсын эдийн засгийн эрх зүй (хамтран);
 2. 2010 он, Parliamentary Democracy in Mongolia: Comparative study (VDM Germany);
 3. 2011он, Япон Улсын Үндсэн хууль (орчуулсан);
 4. 2012 он, Дэлхийн улс орнуудын парламентын ажлын алба (хамтран);
 5.  2015, The role of the constitution of Mongolia in consolidating democracy: an analysis (co-author) Parliament of Mongolia, UNDP;
 6. 2012, 2016 он, Магна Харт (Орчуулсан);
 7. 2015 он, Үндсэн хуулийн эрх зүй: Парламентын онол, үзэл баримтлалын асуудал;
 8. 2016 он, Парламентын бүрэн эрх: төлөвшил, хөгжлийн чиг хандлага;
 9. 2018 он, Парламентын засаглалын үндсэн шинж: нийтлэг жишиг, монголын онцлог (хамтран);
 10. 2018 он, Хууль зүйн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй (хянан тохиолдуулсан);
 11. 2019 он, Парламентын институтийн улс төр-эрх зүйн шинжилгээ (хамтран);
 12. 2019, Comparative analysis of Mongolian Constitutional provisions on parliamentary power, The Northeast Asian Law Journal Vol.13 No.1;
 13. 2020 он, ХБНГУ-ын Үндсэн хууль (хянан тохиолдуулсан);
 14. 2020 он, Үндсэн хуулийн эхийг баригч – Б.Чимид олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл (хянан тохиолдуулсан);
 15. 2020 он, Монгол дахь ардчилал, иргэний нийгмийн өнөөгийн байдлын нийгэм-улс төрийн судалгаа (хянан тохиолдуулсан).

Мөн 30 гаруй өгүүлэл, нийтлэл хэвлүүлж, 10 гаруй бодлогын судалгаанд оролцож, 50 гаруй хуулийн төсөлд судалгаа, зөвлөмж, дүгнэлт, тайлбар хийсэн байна.