Хаяг

Улаанбаатар-46, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу /15160/, Хуульчдын гудамж 1, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн байр, 204 тоот.

Холбоо барих

Утас: +976-11-315789

И-мэйл: enkhtamir@legalinstitute.mn

В.Энхтамир

Хууль зүйн сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны төвийн дарга

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Боловсрол

 1. 2009 – 2010

  Хууль зүйн магистр (LL.M)

  Деакин их сургууль, Австрали Улс
 2. 2004 – 2005

  Төрийн удирдлагын менежер

  Удирдлагын Академи
 3. 2002 – 2004

  Хууль зүйн магистр (LL.M)

  МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль
 4. 1997 – 2001

  Эрх зүй (LL.B)

  МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль

Ажлын туршлага

 1. 2020-Одоо
  Хууль зүйн сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны төвийн дарга
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 2. 2011-Одоо
  Монголын хуульчдын холбооны гишүүн, сургагч багш
  Монголын хуульчдын холбоо
 3. 2006 – 2010
  Газрын харилцаа, эрхийн бүртгэлийн бодлого, зохицуулалтын газрын орлогч дарга
  Барилга, хот байгуулалтын яам
 4. 2004 – 2006
  Газрын харилцаа, эрхийн бүртгэлийн бодлого, зохицуулалтын газарт мэргэжилтэн
  Барилга, хот байгуулалтын яам
 5. 2002 – 2004
  Хуулийн хэлтэст мэргэжилтэн
  Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар
 6. 2001 – 2002
  Төрийн удирдлагын сургуулийн сургалт зохион байгуулагч
  Удирдлагын академи
 7. 2017.11-2018.4
  Газрын харилцааны хуульч/ Зөвлөх
  Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн төсөл
 8. 2013 –2014
  Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн суурьшуулалтын хууль, эрх зүйн орчны шинэчлэл” 8210 төсөлд газрын харилцааны хуульч/зөвлөх
  Азийн хөгжлийн банк
 9. 2010 – 2011
  Газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох зөвлөх үйлчилгээнд газрын харилцааны хуульч/ Зөвлөх
  Мянганы сорилтын сангийн Хөрөнгийн эрхийн төсөл

Судалгааны чиглэл: Газрын харилцаа, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл, газар чөлөөлөлт

Гадаад хэл: Англи

БҮТЭЭЛ
Мэргэжлийн сэтгүүлийн нийтлэл, илтгэл:

 1. В.Энхтамир “Монгол улсын олон улсын гэрээ, түүний эрх зүйн зохицуулалт” Эрх зүй сэтгүүл 2000
 2. В.Энхтамир “Монгол Улс дахь газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн харилцаа, тэдгээрийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал”, Газрын харилцаа сэтгүүл 2012/1(19 67-70 дахь тал) 2012
 3. В.Энхтамир “Газар шинэчлэн зохион байгуулалт ба төрийн нийтийн өмчийн газрын менежментийн зарим асуудал” Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл (цуврал 63) 2017 он

Ном, гарын авлага ба тайлан:

 1. В.Энхтамир нар “Газар: эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл”, Улаанбаатар, 2003
 2. В.Энхтамир “Газрын харилцааны талаарх нийтлэг 150 асуултын хууль зүйн хариулт”, УБ, 2004
 3. В.Энхтамир “Газрын харилцаа, хөрөнгийн бүртгэл: 250 асуултын хариулт”, УБ, 2015
 4. В.Энхтамир “Газрын харилцаа, хөрөнгийн эрхийн нэр томьёоны тайлбар толь /англи-орос-монгол/” УБ, 2018
 5. В.Энхтамир, Ц.Ганхуяг “Газрын харилцааны хууль тогтоомжийн түүхэн эмхэтгэл”, УБ, 2018
 6. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, “Цогц дэмжлэг” төв ТББ, “Эрх зүйн хөтчийн гарын авлага” /хамтын бүтээл/ УБ, 2019
 7. В.Энхтамир нар “Үндэсний газрын мэдээллийн систем, түүний эрх зүйн зохицуулалт” судалгааны тайлан (Англи, Монгол хэлээр), 2011
 8. В.Энхтамир нар “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа ба үүргийн гүйцэтгэлийг хангах нь” судалгааны тайлан (Англи, Монгол хэлээр), 2011
 9. Швейцарийн холбооны улсын иргэний улс төрийн эрхийн тухай хууль (харьцуулсан судалгаа, В.Энхтамир нарын хамтын бүтээл), 2016
  Боловсруулсан хууль тогтоомж ба эрх зүйн актууд:
 10. Газрын тухай хуулийн төсөл (шинэчилсэн найруулга) 2008
 11. Газрын төлбөрийн тухай хуулийн төсөл (шинэчилсэн найруулга) 2008
 12. Газар албадан чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл 2013
 13. Дипломат албаны хуулийн төсөл (шинэчилсэн найруулга) 2016
 14. Иргэний улс төрийн эрхийг хэрэгжүүлэх тухай хуулийн төсөл 2017
 15. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам 2003
 16. Эвлэрүүлэн зохицуулах зөвлөлийг байгуулах, ажиллах журмын төсөл 2013
 17. Газрын зөвшөөрөлгүй буюу зөвшөөрөл олгох боломжгүй иргэдийг нүүлгэн суурьшуулах журмын төсөл 2013
 18. Дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг монголд нутагшуулах агуулга бүхий Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай, Газрын тухай, Газрын төлбөрийн тухай хуулиудад оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл
  Илтгэл, танилцуулга:
 19. “Монгол Улсын олон улсын гэрээ, түүний эрх зүйн зохицуулалт” 2000 он МУИС-ийн Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын тэргүүн байр, алтан медаль
 20. “Газар шинэчлэн зохион байгуулалт ба төрийн нийтийн өмчийн газрын менежментийг хэрэгжүүлэх талаах төр болон иргэдийн оролцооны зарим асуудал” Хот төлөвлөлт-газар чөлөөлөлт-хүний эрх онол практикийн бага хурал 2017 (илтгэлийн эмхэтгэл 67-75 дахь тал)