Хаяг

Улаанбаатар-46, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу /15160/, Хуульчдын гудамж 1, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн байр, 206 тоот

Холбоо барих

Утас: +976-11-312513

И-мэйл: khukhdeimergen@legalinstitute.mn

Х.Хөхдэймэргэн

ЭЗМНС-ийн зохицуулагч, програмист

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Боловсрол

  1. 2008-2012

    Компюьтер техник хангамж

    ШУТИС-ийн Компьютерийн техник, менежментийн сургууль

Ажлын туршлага

  1. 2018-Одоо
    Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сангийн зохицуулагч програмист
    Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Гадаад хэл: Англи