Хаяг

Улаанбаатар-46, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу /15160/, Хуульчдын гудамж 1, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн байр, 506 тоот

Холбоо барих

Утас: 11-312825

И-мэйл: tsetsegdari@legalinstitute.mn

Д.Цэцэгдарь

Арга зүйч багш

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Боловсрол

 1. 2020 - 2022

  Хууль зүйн магистр (LL.M)

  Кюшүгийн Их сургууль, Япон Улс, Хууль зүйн сургууль
 2. 2010 - 2013

  Хууль зүйн магистр (LL.M)

  Монгол Улсын Их сургууль, Хууль зүйн сургууль
 3. 2002-2006

  Эрх зүй (LLB)

  Их Засаг Их сургууль, Хууль зүйн сургууль

Ажлын туршлага

 1. 2022- Одоо
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
  Арга зүйч багш
 2. 2019 -2020
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
  Эрх зүйн сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
 3. 2018 - 2019
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
  Хууль зүйн судалгааны төвд Бодлогын судлаач
 4. 2013 - 2018
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
  Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн
 5. 2012 - 2013
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
  Арга зүйч багш
 6. 2009 - 2011
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
  Сургалтын менежер

Гадаад хэл: Англи хэл

Судалгааны чиглэл

Үндсэн хуулийн эрх зүй, Захиргааны эрх зүй, Үнэт цаасны эрх зүй, Төрийн өмчит компани, Харьцуулсан эрх зүй

Бүтээлийн жагсаалт

Багаар хамтран гүйцэтгэсэн бодлогын болон бусад судалгаа

 1. ХЗҮХ, Захиргааны ерөнхий хууль (хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ), 2018
 2. ХЗҮХ, Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль (хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ), 2018
 3. ХЗҮХ, Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн (төслийн үр нөлөөг үнэлэх үнэлгээний тайлан), 2018
 4. ХЗҮХ, “Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай” хуулийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх үнэлгээний тайлан, 2018
 5. МХХ, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сурах эрх зүйн орчин (харьцуулсан судалгаа) 2019