2021-01-16
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English
> <

Ил тод байдал

ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭСТ ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2020 хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл, сурталчилгааны цахим сан “e-khutuch.mn” цахим хуудасны ажлын албанд “Эрх зүйч” шалгаруулж авна

ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭСТ ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ, ДОТООД АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2019 оны бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭСТ АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ХЭВЛЭХ ҮЙЛДВЭРТ ТУСЛАХ АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хийгдэх орон нутгийн телевиз, сонин, цахим хуудасны бүтээлийн уралдаан зарлаж байна

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2019 хагас жилийн санхүүгийн тайлан