Нийтийн эрх зүйн сектор

Нийтийн эрх зүйн сектор

Нэрс

Албан тушаал

И-мэйл хаяг

Танилцуулга

Утас

1

Р.Хантансайхан

Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан

khatansaikhan@legalinstitute.mn

Дэлгэрэнгүй

2

О.Түвшинсанаа

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

tuvshinsanaa@legalinstitute.mn

Дэлгэрэнгүй

3

Б.Баярмаа

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

bayarmaa@legalinstitute.mn

Дэлгэрэнгүй