Мэдээ

1971 онд нэр томьёоны салбарт олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжих, өргөжүүлэх зорилгоор ЮНЕСКО-оос “Infoterm” буюу олон улсын нэр томьёоны мэдээллийн төв нэртэй олон улсын байгууллагыг ...
Сургалтын зорилго: Энэхүү сургалт нь суралцагчдад хууль зүйн бичлэг (Legal writing)-ийн хэв маяг, арга техникийн үндсэн ойлголтыг олгох, хууль зүйн практик чадвар (practical legal skills)-ыг англи ...
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Докторын цуврал лекц” 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр Хуульчдын танхимд боллоо. Энэ удаагийн лекцийг МУИС-ийн ...
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн “Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан www.legalinfo.mn цахим хуудсанд мэдээлэл оруулагч нарыг чадавхжуулах” сургалтыг 2024 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр сургалт ...

"Хуулийг энгийнээр" ярилцлага

95
Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл
12
Судалгааны тайлангийн эмхэтгэл
25
ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТҮҮХЭН ЭМХЭТГЭЛ

Ил тод байдал

Төлөвлөгөөт арга хэмжээ

Холбоо барих

Contact Form Demo

Хамтын ажиллагаа