Мэдээ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Б.Энхбаяр өнөөдөр Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн оффисын барилгын буюу “Хуульчдын өргөө”-ний шав тавилаа. Энэ үеэр Б.Энхбаяр сайд хэлэхдээ “Хууль зүйн ...
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн нь БНСУ-ын Хууль тогтоомжийн судалгааны нэгдсэн хүрээлэнтэй (KLRI) 2023 оны 01 дүгээр сард хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулсан. Энэ хүрээнд хууль ...
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн хуульчдад хууль зүйн англи хэлний бичгийн болон бусад чадвараа хөгжүүлэхэд нь түлхэц үзүүлэх, арга барилаа олоход нь чиглэл өгөх зорилгоор 2012 ...
Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн докторант Г.Янжинсүрэнгийн “Монгол улсын нийтийн санхүүгийн хяналтын эрх зүйн орчин: Төсвийн гүйцэтгэлд тавих хяналт ба хариуцлага” сэдэвт докторын ...
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирал Х.Эрдэм-Ундрах (Dr.jur), БНХАУ-ын Өвөрмонголын их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн захирал, профессор Дин Пэн нар 2024 оны 6 дугаар сарын 14-ний ...

"Хуулийг энгийнээр" ярилцлага

nli podcast /National Legal Institute/

95
Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл
12
Судалгааны тайлангийн эмхэтгэл
25
ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТҮҮХЭН ЭМХЭТГЭЛ

Ил тод байдал

Төлөвлөгөөт арга хэмжээ

Холбоо барих

Contact Form Demo

Хамтын ажиллагаа