Хаяг

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 906 тоот, Эко Интернэйшнл Трэйд Тауэр 9 давхар, 1 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот

Холбоо барих

Утас: 11-323381

И-мэйл: tuvshinjargal@legalinstitute.mn

М.Түвшинжаргал (Ph.D)

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Боловсрол

 1. 2014-2019

  Хууль Зүйн Доктор (Ph.D)

  Эржиес Их Сургууль (Турк улс), Хуулийн Факультет
 2. 2011-2013

  Хууль Зүйн Магистр (LL.M)

  Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль Зүйн Сургууль
 3. 2007-2011

  Эрх зүйн бакалавр LL.B

  Шихихутуг Их Сургууль

Ажлын туршлага

 1. 2023-одоо
  Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 2. 2023-одоо
  Ахлах багш
  Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль, Эрх зүйн тэнхим
 3. 2020-2022
  Хувийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч
  Шихихутуг Их Сургууль
 4. 2020-2021
  Цагийн багш
  МУИС-ХЗС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхим
 5. 2015-2019
  Туслах ажилтан
  Эржиес их сургууль (Турк улс) Хуулийн Факультет
 6. 2011-2013
  Багш
  Шихихутуг Их Сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхим

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:
– Арилжааны эрх зүй
– Компанийн эрх зүй
– Хөрөнгийн зах зээлийн эрх зүй
– Мэдээлэл, технологийн эрх зүй
СУДАЛГААНЫ АЖИЛ, ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:
– Үндэсний баялгийн сангийн хуулийн төсөл (дэд ажлын хэсгийн гишүүн)
– Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компанийн хуулийн төслийн судалгаа (судалгааны багийн гишүүн)
– Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компанийн ТУЗ-ын сайн туршлага: Уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн өмч бүхий компанийн жишээ (Нээлттэй нийгэм форум захиалгат төслийн судалгаа)
– Үндэсний баялгийн сангинй тухай, Хөгжлийн сангийн тухай хуулийн төсөлд, эрх зүйн шүүмж, санал (Нээлттэй нийгэм форум захиалгат төсөл)
– Үндэсний зөвлөлдөх санал асуулга-II, Судалгааны эксперт
БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ
Монограф
– Tuvshinjargal Moyor, Ticaret şirketlerinin birleşmesi Türk ve Moğol hukuku yönünden, (Erciyes Üniversitesi Yayın-2019) (“Худалдааны компаниудыг нэгтгэх үйл ажиллагаа” Турк хэл дээр хэвлүүлсэн);
– М.Түвшинжаргал, Ц.Амарсанаа, Б.Мөнх-Эрдэнэ, Г.Чинбат, Үгээр урлахуйн ухаан- Илтгэх урлагын сурах бичиг, (Арт-Софт хэвлэл ХХК, 2012);
– М.Түвшинжаргал, Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл: Олон улсын туршлага ба Монгол Улс-Уул уурхайн салбарын жишээн дээр (Би Си Ай., 2022);
– М.Түвшинжаргал, Олон нийтийн өмчлөлийн компаний эрх зүйн зохицуулалт: Харьцуулсан судалгаа, 2013 он [legaldata.mn];
– М.Түвшинжаргал, Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалт 2011 он [legaldata.mn];
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
– М.Түвшинжаргал, “Чөлөөт бүсийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал: тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам” Монголын төр, эрх зүй сэтгүүл, 2012 он;
– М.Түвшинжаргал, “Японы эрүүгийн эрх зүй нь хосолсон эрүүгийн эрх зүйн систем болох нь” Шихихутуг сэтгүүл 2012 он;
– М.Түвшинжаргал, “Бизнесийн хуулиудыг хэрэглэх зарим асуудал” Шихихутуг сэтгүүл 2011 он;
– М.Түвшинжаргал, “Иргэний хуульд тусгагдсан бизнесийн зарим нэр томъёог тайлбарлах нь” Шихихутуг сэтгүүл 2010 он;
– М.Түвшинжаргал, “Олон улсын гэрээг үндэсний эрх зүйн хэм хэмжээнд уялдуулан хэрэглэх нь” 2013 он;
– М.Түвшинжаргал, “Moğol Özel hukuk sistemi ve şirketler hukuku” Erciyes üniversitesi hukuk fakültesi dergisi 2016 yıl;
– М.Түвшинжаргал, “Виртуал хөрөнгийг эрх зүйн үүднээс тодорхойлох нь: Криптовалютын жишээн дээр” Шихихутуг сэтгүүл 2021 он;
– М.Түвшинжаргал, “Компани өөрийн гаргасан хувьцааг эргүүлэн худалдан авах үйл ажиллагааны тухай ойлголт, онцлог” Эрх зүйн шинэтгэл ба Монгол улсын хөгжил олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл 2021.
– М.Түвшинжаргал, “Виртуал хөрөнгийг эрх зүйн үүднээс тодорхойлох нь: Криптовалютын жишээн дээр” “Цахим, виртуал эдийн засаг ба ба нийгэм: сорилт ба боломжууд” сэдэвт СЭЗИС-ийн эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. 2022/05/05-06.
– М.Түвшинжаргал, “Арилжааны эрх зүйн харилцааг зохицуулсан хэм хэмжээг хэрэглэх онолын зарим асуудал” Хууль тогтоомжын хэрэглээ онол, практик олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл 2022/10/20
– М.Түвшинжаргал, “Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүтэц” Экспортын гарц” сэдэвт СЭЗИС-ийн эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл 2023/04/20
ГАДААД ХЭЛ: Англи, Турк