2020-05-29
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхэтгэл №19

570e8af340df809d20dab436ff0ddabb

Номын нэр: Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхэтгэл №19 /2015 он/

Зохиогчийн нэр: ХЗҮХ

2010 онд “Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхэтгэл” (1206-2009) он дараалсан 16 боть эмхэтгэлийг гаргасан. Эл ботийн үргэлжлэл 2012 оны 7 дугаар сараас 2013 оны 7 дугаар сарын хооронд шинээр батлагдан гарсан Монгол Улсын хууль, Бусад хуулинд орсон нэмэлт, өөрчлөлтүүд, Улсын Их хурлын тогтоолыг багтаасан 19 дүгээр боть хэвлэгдэн гарлаа.

ХЗҮХ-н номын худалдаанд 30,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна.

Төрөл: Шинэ ном