2020-06-06
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

“Захиргааны хэм хэмжээны актын эмхэтгэл” №14 хэвлэгдлээ

“Захиргааны хэм хэмжээны актын эмхэтгэл”-ийн 2018 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 14 дэх дугаарт улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн 2 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

 

  • Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/18 дугаар тушаал. Журам батлах тухай. Улсын нэгдсэн санд 3853 дугаарт бүртгэв.

 

  • Увс аймаг, зүүнговь сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрийн 07/01 дугаар тогтоол. Журам батлах тухай. Улсын нэгдсэн санд 3888 дугаарт бүртгэв.

 

Төрөл: Мэдээ