2020-06-05
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Шинэ номын мэдээ

Эрүүгийн хууль

Монгол Улсын Их Хурлаас 2015 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр баталсан Эрүүгийн хууль /Шинэчилсэн найруулга/, 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр баталсан Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ыг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эмхэтгэн гаргалаа. Уг эмхэтгэлд Эрүүгийн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсан.

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Номын худалдаанд 18,000 төгрөгөөр худалдаалж байна.

Төрөл: Шинэ ном