2020-04-04 14:32
+(976)-11-315735 | @: info@nli.gov.mn | English

Хүүхэд хамгаалал (хүүхдийн эрх, үүрэг) гарын авлага

“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Хүүхэд хамгаалал” хялбаршуулсан зурагт тайлбар бүхий гарын авлагыг хэвлүүллээ. Уг гарын авлагад хүүхдийн эрх, үүргийг энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр танилцуулсан болно.

Төрөл: Шинэ ном