2020-05-29
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Хүүхэд хамгаалал (хүүхдийн эрх, үүрэг) гарын авлага

“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Хүүхэд хамгаалал” хялбаршуулсан зурагт тайлбар бүхий гарын авлагыг хэвлүүллээ. Уг гарын авлагад хүүхдийн эрх, үүргийг энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр танилцуулсан болно.

Төрөл: Шинэ ном