Авлигын эсрэг Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын конвенцын албан ёсны орчуулгыг www.legalinfo.mn цахим хуудсанд байршууллаа

  • 2022-12-21
  • Э.Цэрэндүзээ
  • 193

Авлигын эсрэг Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын конвенцын албан ёсны орчуулгыг www.legalinfo.mn цахим хуудсанд байршууллаа. Тус орчуулгыг Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Авлигатай тэмцэх газар, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Улсын Ерөнхий прокурорын газарт хэрэгжсэн “Авлигатай тэмцэх тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн байна.