Арьс үндсээр ялгаварлан гадуурхах явдлыг устгах олон улсын өдөр

  • 2024-03-21
  • Ц.Энхжин
  • 21

1966 онд НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей энэ өдрийг тунхаглаж, арьсны өнгөөр ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлэхийг олон улсад уриалсан байна.