Балдангийн Уранцэцэг

 • 2022-09-22
 • Ц.Энхжин
 • 431

Боловсрол / Education

 • 1999 он “Ажилтан, албан хаагчдад ногдуулах эд хөрөнгийн хариуцлага, түүний боловсронгуй болгох үндсэн асуудлууд” сэдвээр МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд Хууль зүйн доктор (Ph.d) хамгаалсан. / Doctor of Law (Ph.d.) degree at the Academic Council of the School of Law, National University of Mongolia on the subject of “property liability imposed on employees and the main issues of its improvement”, 1999

Ажлын туршлага / Professional experience

 • “Өмгөөллийн Баасанжав Консалтинг” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал / Chief Executive Officer at “Advocacy Baasanjav Consulting” LLC
 • 2021 онд Хууль зүйн Үндэсний хүрээлэнгийн Хүний нөөцийн мэргэжилтэн / Human resources specialist at the National Legal Institute of Mongolia, 2021
 • 1999-2019 он хүртэл Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Удирдлагын Академи (тухайн үеийн нэрээр)-д эрх зүйн тэнхмийн дэд профессор, профессор, тэнхмийн эрхлэгч / Associate Professor, Professor, Head of the Department of Law, Academy of Management, an implementing agency of the Government, 1999-2019
 • 1997-1999 онд Отгонтэнгэр их сургуульд ахлах багш, тэнхмийн эрхлэгчээр / Senior lecturer and head of the department at Otgontenger University under the government, 1997-1999
 • 1976-1996 онд МУИС-ийн Нийгмийн Ухааны Факультетын Төр, эрх зүйн тэнхим, салбар эрх зүйн тэнхимд багш / Lecturer at the Department of State and Law, Department of Branch Law, National University of Mongolia, 1976-1996

Дараах хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хэсгийн гишүүнээр ажилласан: / Member of the working group and participated in the drafting of following laws and regulations:

 • 1991, 1999, 2021 онд батлагдсан Хөдөлмөрийн тухай хууль / Labor law of Mongolia 1991, 1999, 2021
 • “Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зарим зүйл, заалтын тайлбар”-ыг баталж 1991, 2003, 2006 онуудад тус тус гаргасан тогтоолуудын төсөл / “Commentary of some articles and provisions of the Labor Law”, draft resolutions issued in 1991, 2003, and 2006 respectively.

Дараах хууль тогтоомжийн төслийн ажлын хэсгийн ахлагчаар ажилласан: / Head of the working group for the drafting of:

 • “Хөдөлмөрийн эрхийн маргаан таслах комиссын дүрэм” / “Rules of the Labor Rights Dispute Settlement Commission”
 • Хөдөлмөрийн сонирхлын маргааныг зуучлагчийн дэмжлэгтэйгээр зохицуулах журам” / “Regulations for the Regulation of Labor Interest Disputes with the Support of a Mediator”
 • Хөдөлмөрийн арбитрчийн дүрэм” / “Labor Arbitration Rules”
 • Сум, дүүргийн хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хорооны дүрэм” / “Rule of the tripartite committee for the settlement of labor rights disputes in Sumy and District”,
 • “Хөдөлмөрийн зуучлагчийн ёс зүйн дүрэм” / “Code of conduct for labor mediators”
 • “Хөдөлмөрийн арбитрчийн ёс зүйн дүрэм” / “Code of conduct for labor arbitrators”

Эрдэм шинжилгээний бүтээл, судалгааны туршлага / Publications, academic experience

 • МУИС-ийн ХЗС-ийн докторант С.Болормаагийн докторын зэрэг горилсны судалгааны ажлын удирдагч / Supervisor of the research work of S. Bolormaa, a doctoral student of School of Law, National University of Mongolia
 • Докторант н.Улаанбаатар, н.Буянхишиг нарын докторын зэрэг горилсны судалгааны бүтээлд шүүмжлэгч / Reviewer for doctoral students N.Ulaanbaatar and N.Buyankhishig’s research papers
 • 80 гаруй магистрантын судалгааны ажлыг удирдагч / Superviser of the research work of more than 80 master’s students
 • Бусадтай хамтран буюу дангаараа 18 нэг сэдэвт бүтээл, сурах бичиг, гарын авлагыг зохиож нийтийн хүртээл болгосон / Together with others or alone created 18 single-topic works, textbooks and manuals and made them available to the public
 • Олон улсын болон үндэсний, салбарын хэмжээний эрдэм шинжилгээний 34 хуралд илтгэл хэлэлцүүлж, 14 судалгааны ажил, төслийг удирдаж гүйцэтгэсэн. / Gave presentations and discussions at 34 international, national, and branch-level academic meetings, and managed 14 research projects.
 • 90 гаруй эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж, нийтүүлээд байна. / Written and published more than 90 scientific articles.