ГАЗРЫН ТУХАЙ, АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН АНГЛИ ОРЧУУЛГЫГ WWW.LEGALINFO.MN ЦАХИМ ХУУДСАНД БАЙРШУУЛЛАА

  • 2021-09-28
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 464

#ХЗДХЯ болон #ХЗҮХ хамтран Монгол Улсын хуулиудын албан бус англи орчуулгыг эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем www.Legalinfo.mn сайтад байршуулах ажлыг санаачлан эхлүүлсэн. Энэ ажлын хүрээнд Газрын тухай хууль /2002/, Ашигт малтмалын тухай /2006/-иудын албан бус англи орчуулгыг байршууллаа.