Жендерийн тэгш байдал сэдэвт сургалт зохион байгууллаа   

  • 2022-05-09
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 649

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс Иргэний нисэхий үндэсний төвийн холбоо, навигаци, ажиглалтын албаны албан хаагч нарт “Жендерийн эрх тэгш байдал” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтад Хууль зүйн магистр, докторант Г.Дэлгэрбаяр хичээл заав.

 

Тус сургалтаар Холбоо, навигаци ажиглалтын төвийн албан хаагчдад жендерийн ялгаатай үнэлэмж, хүйсийн тэгш байдал, хүний эрхийн зөрчлийг таних болон хүний эрхийн зөрчил гарахаас сэргийлэх талаар хүний эрхийн хандлагыг төлөвшүүлэх болон хууль хэрэглээний чадварыг дээшлүүлэхэд  чиглэсэн юм.