Жон Роулс “Улс төрийн либерализм”

  • 2016-05-16
  • Ц.Энхжин
  • 1,555

 

Жон Роулс “Улс төрийн либерализм” УБ, 2016 он.

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс ШЕЗ, Эрх зүйт ёс сантай хамтарч хэвлэв.