ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2023 ОНЫ 4 ДЭХ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-02-01
  • Ц.Энхжин
  • 124

Энэ удаагийн дугаарт: 

МОНГОЛ УЛСЫН САЙД НАРЫН ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭ ТОГТООСОН
ШИЙДВЭРИЙН ЖАГСААЛТ
1. Монгол Улсын шадар сайд
2. Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга
3. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
4. Барилга, хот байгуулалтын сайд
5. Батлан хамгаалахын сайд
6. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд
7. Гадаад харилцааны сайд
8. Зам, тээврийн хөгжлийн сайд
9. Сангийн сайд
10. Соёлын сайд
11. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд
12. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд
13. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд
14. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд
15. Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайд

16. Эдийн засаг, хөгжлийн сайд
17. Эрүүл мэндийн сайд
18. Эрчим хүчний сайд
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГИЙН ДАРГА
НАРЫН ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭ ТОГТООСОН ШИЙДВЭРИЙН ЖАГСААЛТ
1. Ашигт малтмал, газрын тосны газар
2. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
3. Онцгой байдлын ерөнхий газар
4. Стандарт, хэмжил зүйн газар
5. Тагнуулын ерөнхий газар
6. Хил хамгаалах ерөнхий газар
7. Цагдаагийн ерөнхий газар
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГИЙН ДАРГА
НАРЫН ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭ ТОГТООСОН ШИЙДВЭРИЙН ЖАГСААЛТ
1. Архивын ерөнхий газар
2. Гаалийн ерөнхий газар
3. Гадаадын иргэн, харьяатын газар
4. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар
5. Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
6. Мал эмнэлгийн ерөнхий газар
7. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
8. Оюуны өмчийн ерөнхий газар
9. Татварын ерөнхий газар
10. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
11. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
УИХ-ААС ТОМИЛОГДДОГ БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ АЛБАН
ТУШААЛТНЫ ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭ ТОГТООСОН ШИЙДВЭРИЙН
ЖАГСААЛТ
1. Авлигатай тэмцэх газар
2. Монгол банк
3. Санхүүгийн зохицуулах хороо
4. Сонгуулийн ерөнхий хороо
5. Төрийн албаны зөвлөл
6. Үндэсний аудитын газар
7. Үндэсний итгэмжлэлийн төв
8. Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хороо
9. Хүний эрхийн үндэсний комисс
АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭ ТОГТООСОН
ШИЙДВЭРИЙН ЖАГСААЛТ

1. Нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
2. Архангай аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
3. Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
4. Баянхонгор аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
5. Булган аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
6. Говь-Алтай аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
7. Говьсүмбэр аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
8. Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
9. Дорноговь аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
10. Дорнод аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
11. Дундговь аймаг болон сумдын ИТХ-ын шийдвэр
12. Завхан аймаг болон сумдын ИТХ-ын шийдвэр
13. Орхон аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
14. Өвөрхангай аймаг болон сумдын ИТХ-ын шийдвэр
15. Өмнөговь аймаг болон сумдын ИТХ-ын шийдвэр
16. Сүхбаатар аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
17. Сэлэнгэ аймаг болон сумдын ИТХ-ын шийдвэр
18. Төв аймаг болон сумдын ИТХ-ын шийдвэр
19. Увс аймаг болон сумдын ИТХ-ын шийдвэр
20. Ховд аймаг болон сумдын ИТХ-ын шийдвэр
21. Хөвсгөл аймаг болон сумдын ИТХ-ын шийдвэр
22. Хэнтий аймаг болон сумдын ИТХ-ын шийдвэр
АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭ
ТОГТООСОН ШИЙДВЭРИЙН ЖАГСААЛТ
1. Нийслэлийн Засаг дарга
2. Архангай аймгийн Засаг дарга
3. Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга
4. Баянхонгор аймгийн Засаг дарга
5. Булган аймгийн Засаг дарга
6. Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
7. Дорноговь аймгийн Засаг дарга
8. Дорнод аймгийн Засаг дарга
9. Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга
10. Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга
11. Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга
12. Өмнөговь аймгийн Засаг дарга
13. Орхон аймгийн Засаг дарга
14. Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга
15. Төв аймгийн Засаг дарга
16. Увс аймгийн Засаг дарга
17. Хэнтий аймгийн Засаг дарга
18. Ховд аймгийн Засаг дарга
19. Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга

20. Завхан аймгийн Засаг дарга
21. Завхан аймгийн түдэвтэй сумын Засаг дарга
22. Дундговь аймгийн Засаг дарга
ТӨРИЙН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХУУЛЬ БОЛОН ГЭРЭЭНИЙ ҮНДСЭН
ДЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЗАХИРГААНЫ ХЭМ
ХЭМЖЭЭ ТОГТООСОН ШИЙДВЭРИЙН ЖАГСААЛТ
1. Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт
2. Монголын хуульчдын холбоо
ЗӨВЛӨЛ, ХОРОО БУСАД БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭ
ТОГТООСОН ШИЙДВЭРИЙН ЖАГСААЛТ
1. Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
2. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл
3. Улсын ерөнхий прокурор
4. Дархан-Уул аймгийн эрчим хүчний зохицуулах зөвлөл
5. Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо
6. Сүхбаатар аймгийн эрчим хүчний зохицуулах зөвлөл
7. Улаанбаатар хотын ус сувгийн удирдах газар
8. Хилийн боомтын үндэсний зохицуулах зөвлөл
9. Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөл
10. Хадгаламжийн даатгалын үндэсний хороо
11. Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
12. Цөмийн энергийн комисс
13. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
14. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл
15. Эрчим хүчний зохицуулах хороо
16. Эрчим хүчний зохицуулах хороо, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл