ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 1 ДЭХ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-01-04
  • Ц.Энхжин
  • 107

Энэ удаагийн дугаарт: 

6078 ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Булган аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит XII Хуралдааны 2022 оны
12 дугаар сарын 3-ны өдрийн XII/22 дугаар тогтоол
6079 ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ
ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Булган аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022 оны 3 дугаар
сарын 29-ний өдрийн IX/15 дугаар тогтоол
6080 АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН
ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Булган аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022 оны 3 дугаар
сарын 29-ний өдрийн IX/14 дүгээр тогтоол
6081 ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Булган аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022 оны 12 дугаар
сарын 3-ны өдрийн XII/26 дугаар тогтоол
6082 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/341
дүгээр тушаал
6083 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ
ТУХАЙ
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 16-ны өдрийн 35 дугаар тогтоол
6084 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын
хамтарсан 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/574, А/537 дугаар тушаал
6085 ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ХАВСРАЛТ МЭДЭЭ, НӨХӨХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Татварын ерөнхий газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/198
дугаар тушаал
6086 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймаг Баруунтуруун сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022
оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 05 дугаар тогтоол

6087 УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Ховд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 1-ний
өдрийн 10/08 дугаар тогтоол
6088 ДҮРЭМ, ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 20-
ны өдрийн А/545 дугаар тушаал 57
6089 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Архангай аймаг Жаргалант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 14-ний өдрийн 10 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Хөвсгөл аймаг Баянзүрх сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022
оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 02 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2022 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн 03 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2022 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 05 дугаар тогтоол
СУМЫН ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ТОГТООСОН ТОГТООЛЫГ
ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Хуралдааны 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 8/07 дугаар тогтоол
ТОГТООЛЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорноговь аймаг Улаанбадрах сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны
12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 11/29 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Хөвсгөл аймаг Ренчинлхүмбэ сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2022 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 30-ны өдрийн 12 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

Хөвсгөл аймгийн Галт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 10 дугаар
сарын 20-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Хөвсгөл аймаг Шинэ-Идэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2022 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн VII/03 дугаар тогтоол