ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 4 ДЭХ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-14
  • Ц.Энхжин
  • 89

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 4 ДЭХ
ДУГААР НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
Монгол Улсын сайд нарын захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн
жагсаалт
1. Монгол Улсын Шадар сайд
2. Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга
3. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
4. Барилга, хот байгуулалтын сайд
5. Батлан хамгаалахын сайд
6. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд
7. Гадаад харилцааны сайд
8. Зам, тээврийн хөгжлийн сайд
9. Сангийн сайд
10. Соёлын сайд
11. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд
12. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд
13. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд
14. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд
15. Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайд
16. Эдийн засаг, хөгжлийн сайд
17. Эрүүл мэндийн сайд
18. Эрчим хүчний сайд
Монгол Улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлагийн дарга нарын захиргааны
хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн жагсаалт
1. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
2. Онцгой байдлын ерөнхий газар
3. Стандарт, хэмжил зүйн газар
4. Тагнуулын ерөнхий газар
5. Хил хамгаалах ерөнхий газар
6. Цагдаагийн ерөнхий газар
Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагийн дарга нарын захиргааны
хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн жагсаалт
1. Архивын ерөнхий газар
2. Гаалийн ерөнхий газар
3. Гадаадын иргэн, харьяатын газар
4. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар
5. Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
6. Мал эмнэлгийн ерөнхий газар

7. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
8. Оюуны өмчийн газар
9. Татварын ерөнхий газар
10. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын ерөнхий газар
11. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй адилтгах албан тушаалтны
захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн жагсаалт
1. Авлигатай тэмцэх газар
2. Монгол банк
3. Санхүүгийн зохицуулах хороо
4. Сонгуулийн ерөнхий хороо
5. Төрийн албаны зөвлөл
6. Үндэсний аудитын газар
7. Үндэсний итгэмжлэлийн төв
8. Үндэсний статистикийн хороо
Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн
жагсаалт
1. Нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
2. Архангай аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
3. Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
4. Баянхонгор аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
5. Булган аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
6. Говь-Алтай аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
7. Говьсүмбэр аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
8. Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
9. Дорноговь аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
10. Дорнод аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
11. Дундговь аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
12. Завхан аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
13. Орхон аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
14. Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
15. Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
16. Сүхбаатар аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
17. Сэлэнгэ аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
18. Төв аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
19. Увс аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
20. Ховд аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
21. Хөвсгөл аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
22. Хэнтий аймгийн ИТХ-ын шийдвэр
Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарын захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон
шийдвэрийн жагсаалт

1. Нийслэлийн Засаг дарга
2. Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга
3. Баянхонгор аймгийн Засаг дарга
4. Булган аймгийн Засаг дарга
5. Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга
6. Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга
7. Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
8. Дорноговь аймгийн Засаг дарга
9. Дундговь аймгийн Засаг дарга
10. Завхан аймгийн Засаг дарга
11. Өвөрхайнгай аймгийн Засаг дарга
12. Өмнөговь аймгийн Засаг дарга
13. Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга
14. Төв аймгийн Засаг дарга
15. Увс аймгийн Засаг дарга
16. Ховд аймгийн Засаг дарга
17. Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга
18. Хэнтий аймгийн Засаг дарга
Төрийн зарим чиг үүргийг хууль болон гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлж буй
байгууллагуудын захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн жагсаалт
1. Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт
2. Монголын хуульчдын холбоо
Зөвлөл, хороо, бусад байгууллагуудын захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон
шийдвэрийн жагсаалт
1. Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
2. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл
3. Улсын ерөнхий прокурор
4. Улсын онцгой комисс
5. Хадгаламжийн даатгалын үндэсний хороо
6. Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
7. Цөмийн энергийн комисс
8. Хилийн боомтын үндэсний зохицуулах зөвлөл
9. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
10. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл
11. Эрчим хүчний зохицуулах хороо
12. Нийслэлийн эрчим хүчний зохицуулах хороо
13. Дархан-Уул аймгийн эрчим хүчний зохицуулах зөвлөл
14. Сүхбаатар аймгийн эрчим хүчний зохицуулах хороо
15. Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөл
16. Улаанбаатар хотын ус сувгийн удирдах газар