ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 15 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-24
  • Ц.Энхжин
  • 61

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 15 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 19 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5827 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн
А/333 дугаар тушаал. 2245 5828 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ Уул уурхай,
хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн А/87 дугаар
тушаал.
5829 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Сүхбаатар амгийн Баяндэлгэр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны 4
дүгээр сарын 19-ний өдрийн Б/10 дугаар тогтоол. 2277 5830 ЖУРАМ БАТЛАХ
ТУХАЙ Хууль зүйн сайдын 2014 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн А/110 дугаар
тушаал.
5831 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хууль зүйн сайдын 2014 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн А/111 дүгээр тушаал.
5832 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хууль зүйн сайдын 2016 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн МН/101 дүгээр тушаал.
5833 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын 2022 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн
А/18 дугаар тушаал.
5834 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮНЭ ТАРИФ, ХОГ ХАЯГДЛЫН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ
ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Ховд аймгийн Дөргөн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2022
оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 8/07 дугаар тушаал.
5835 СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ЦАГИЙН
ХЯЗГААРЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Дорноговь аймгийн засаг даргын 2022 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/282
дугаар захирамж.
5836 ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2022 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн А-135
дугаар тушаал.
5837 ХОГ ХАЯГДЛЫН ХУРААМЖ БАТЛАХ ТУХАЙ
Булган аймгийн Могод сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ээлжит VII дугаар
хуралдааны 2022 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн VII/03 дугаар тушаал.

5838 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2022 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдрийн А-143
дугаар тушаал.
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн МН/111
дүгээр тушаал.
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн МН/112
дугаар тушаал.
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн МН/113
дугаар тушаал.
ТУШААЛ, ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн МН/03
дугаар тушаал.
ТУШААЛ, ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн МН/04
дүгээр тушаал.
ТУШААЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн МН/05
дугаар тушаал.
ТУШААЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд,
Сангийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2022 оны 5 дугаар сарын 5-ны
өдрийн А/139, A/112, A/105, A/260 дугаар тушаал.
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2022 оны 5 дугаар сарын 3-ны
өдрийн 137 дугаар тушаал.
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны 3 дугаар
сарын 28-ны өдрийн 01/09 дүгээр тогтоол.