ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 29 ДЭХ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-30
  • Ц.Энхжин
  • 81

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 29 ДЭХ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 13 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5963 “СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАРИЛГЫН
ТӨЛӨВЛӨЛТ” /БНбД 31-24-22/ НОРМ, НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧИГ БАТЛАХ
ТУХАЙ
Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 193
дугаар тушаал
5964 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Цээл сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 9 дүгээр
сарын 14-ний өдрийн 02 дугаар тогтоол
5965 ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ХАВСРАЛТ МЭДЭЭ, НӨХӨХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Татварын ерөнхий газрын даргын 2022 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/112
дугаар тушаал
5966 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ ТОГТООХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Өндөршил сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 9
дүгээр сарын 28-ны өдрийн 63 дугаар тогтоол
5967 СУМЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ ХАРИУЦЛАГАЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ
ТУХАЙ
Дорноговь аймаг Даланжаргалан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022
оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 10/04 дүгээр тогтоол
“ОЛОН СУВАГ ДАМЖУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНДСЭН БАГЦЫН
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ”-Д НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2022 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн
43 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Орхон аймгийн Жаргалант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 9
дүгээр сарын 30-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Орхон аймаг Баян-Өндөр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 9
дүгээр сарын 30-ны өдрийн 03 дугаар тогтоол

ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Идэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 9 дүгээр
сарын 29-ний өдрийн 7/03 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Сантмаргаз сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 30-ны өдрийн 08 дугаар тогтоол
УЛСЫН НЭГДСЭН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭГДСЭН ЭРХ ЗҮЙН ЗӨРЧИЛТЭЙ БАЙГАА
ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРИМ АКТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Жинст сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 9
дүгээр сарын 28-ны өдрийн 9/61 дүгээр тогтоол
ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН БҮСИЙН ХИЛИЙН ЗААГ, ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ
ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТОГТООЛЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны
10 дугаар сарын 3-ны өдрийн 17 дугаар тогтоол
СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
Ховд аймгийн Засаг даргын 2022 оны 9 дүгээр сарын 5-ны өдрийн А/579 дүгээр
захирамж