“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 11 ДЭХ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-04-16
  • Ц.Энхжин
  • 117

Энэ удаагийн дугаарт:

6199 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Завхан аймаг Түдэвтэй сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2023
оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 02 дугаар тогтоол
6200 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН ТАТВАР ӨӨРЧЛӨН БАТЛАХ ТУХАЙ
Ховд аймаг Дуут сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022 оны 12
дугаар сарын 19-ны өдрийн 11/11 дүгээр тогтоол
6201 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ ТОГТООХ ТУХАЙ
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2023 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 09/53 дугаар тогтоол
6202 АРХАНГАЙ АЙМГИЙН “АР УС УНДАРГА” ХХК-ИЙН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ, БОХИР УСНЫ СУУРЬ ХУРААМЖ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2023 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 27 дугаар тогтоол
6203 БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМЫН ТӨВИЙН УС ТҮГЭЭХ БАЙРНЫ
ЦЭВЭР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2023 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 29 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Увс аймаг Сагил сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2023 оны 03
дугаар сарын 24-ний өдрийн 10/06 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорнод аймаг Хэрлэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 03 дугаар
сарын 28-ны өдрийн 12/09 дүгээр тогтоол
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний
өдрийн А/380 дугаар тушаал