ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2023 ОНЫ 15 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-07-14
  • Ц.Энхжин
  • 125

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2023 ОНЫ 15 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 5 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.

6230 ТАРИФ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 05 дугаар сарын 01-ний
өдрийн 50 дугаар тогтоол
6231 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Орхон аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 19-
ний өдрийн 05 дугаар тогтоол
АРГАЧЛАЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 342
дугаар тогтоол
ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН НИЙТЛЭГ БАГЦ ДҮРЭМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ
ТУХАЙ
Монгол Улсын Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны 04 дүгээр сарын 06-ны
өдрийн А/99 дүгээр тушаал
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Увс аймаг Цагаанхайрхан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 11/01 дүгээр тогтоол