“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 10 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-04-07
  • Ц.Энхжин
  • 109

Энэ удаагийн дугаарт: 

6194 “ДОТООДЫН БОЛОН УЛС ХООРОНДЫН ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА”-ЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2023 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн
23 дугаар тогтоол
6195 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 31-ний
өдрийн А/120 дугаар тушаал
6196 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ НЭВТРЭХ ХУРААМЖИЙН
ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2023 оны 03 дугаар
сарын 20-ны өдрийн А/71 дүгээр тушаал
6197 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 14/01 дүгээр тогтоол
6198 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Увс аймаг Зүүнговь сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 03 дугаар
сарын 23-ны өдрийн 11/04 дүгээр тогтоол
“ШУУДАНГИЙН ХАРИЛЦАН ХОЛБОЛТЫН ЖУРАМ”-Д ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ
ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2023 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн
24 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 03 дугаар сарын 21-ний
өдрийн 90 дүгээр тогтоол
ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 02 дугаар сарын 15-
ны өдрийн А/55 дугаар тушаал
САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ
Булган аймгийн Гурванбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 16-ны өдрийн 06/06 дугаар тогтоол
СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ
ТУХАЙ
Өмнөговь аймаг Ханбогд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2022 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 6/07 дугаар тогтоол
ЖАГСААЛТ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Гадаад харилцааны сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2023 оны
02 дугаар сарын 3-ны өдрийн А/09, А/53 дугаар тушаал
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорнод аймаг Хөлөнбуйр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 03
дугаар сарын 15-ны өдрийн 15/03 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Алдархаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 16-ны өдрийн 17 дугаар тогтоол
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 03 дугаар
сарын 16-ны өдрийн А/111 дүгээр тушаал