Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэлийн нэг бүрийн үнийг шинэчлэн тогтоолоо

  • 2024-05-31
  • Ц.Энхжин
  • 25

“Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл”-ийн нэг бүрийн үнийг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирлын 2024 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/28 дугаар тушаалаар 2024 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 9,000 /есөн мянган/ төгрөгөөр шинэчлэн тогтоолоо.