“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 8 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-03-16
  • Ц.Энхжин
  • 215

Энэ удаагийн дугаарт: 

6166 ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛЫГ ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН
ТУШААЛЫН АНГИЛАЛД АДИЛТГАН АВЧ ҮЗЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН ЖАГСААЛТ
БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улс Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн
26 дугаар тогтоол
6167 ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ХУРААМЖ, ТАРИФЫН ХЭМЖЭЭГ
ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 02 дугаар сарын
09-ний өдрийн 8/39 дүгээр тогтоол
6168 ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ШАРЫН ГОЛ СУМЫН “ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ”
ТӨХК-ИЙН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2023 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 20 дугаар тогтоол
6169 ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 05 дугаар тогтоол
6170 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн
газар, Соёл, урлагийн газрын даргын хамтарсан 2022 оны 12 дугаар сарын 07-ны
өдрийн А/242, А/76 дугаар тушаал
6171 СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ЦАГИЙН
ХЯЗГААРЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрйин А/02
дугаар захирамж
6172 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Хуралдааны 2023 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 74 дүгээр тогтоол
6173 МАЛЫН ТОО, ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ШИНЭЧЛЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баянцагаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Хуралдааны 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 12/06 дугаар тогтоол
6174 МОНГОЛ УЛСЫН 2023 ОНД ЭКСПОРТЛОХ, ИМПОРТЛОХ СТРАТЕГИЙН
ЗАРИМ ХҮНСНИЙ НЭР ТӨРӨЛ, ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 03 дугаар
сарын 02-ны өдрийн А/58 дугаар тушаал
6175 НЭГЖ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Төв аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2023 оны 02 дугаар
сарын 01-ний өдрийн 07 дугаар тогтоол
6176 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2023 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн 152
дугаар тогтоол
6177 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2023 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн 153
дугаар тогтоол
6178 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2023 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн 154
дүгээр тогтоол

6179 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Завхан аймгийн Алдархаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 16-ны өдрийн 08 дугаар тогтоол
6180 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Ховд аймаг Зэрэг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022 оны
12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 28 дугаар тогтоол
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН БАГЦ ДҮРЭМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 02-ны
өдрийн А/44 дүгээр тушаал
ДҮРЭМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/63 дугаар
тушаал
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Дэлгэрхаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 04
дүгээр сарын 27-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Баянтэс сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 20-ны өдрийн 18 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Тэс сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022
оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 30 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Хуралдааны 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 32 дугаар тогтоол