“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 7 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-03-07
  • Ц.Энхжин
  • 184

Энэ удаагийн дугаарт: 

6160 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 16-
ны өдрийн А/540 дүгээр тушаал
6161 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн
сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2023 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн
А/34, А/43, А/50 дугаар тушаал
6162 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/30
дугаар тушаал
6163 ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, НӨХӨХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Татварын ерөнхий газрын даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/25
дугаар тушаал
6164 АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН
ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Дархан-Уул аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 02 дугаар сарын
10-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоол
6165 БИЧИЛ ХУДАЛДАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН
ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Дархан-Уул аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 02 дугаар сарын
10-ны өдрийн 12 дугаар тогтоол
ТЕЛЕВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН НӨХЦӨЛ,
ШААРДЛАГА-Д НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2023 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн
01 дүгээр тогтоол

РАДИОГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН НӨХЦӨЛ,
ШААРДЛАГА-Д ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2023 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн
14 дүгээр тогтоол
РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ГАЗРЫН СҮЛЖЭЭНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ
ЗӨВШӨӨРЛИЙН НӨХЦӨЛ, ШАААДЛАГА-Д ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2023 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн
15 дугаар тогтоол
ОЛОН СУВАГ ДАМЖУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН
НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА-Д ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2023 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн
16 дугаар тогтоол
ЦЭРГИЙН БАГИЙН БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ТОМИЛОЛТЫН ХУГАЦААГ ТОГТООЖ,
ГАДААД ТОМИЛОЛТЫН МӨНГӨ ОЛГОХ, ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Батлан хамгаалахын сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 01-ний
өдрийн А/347 дугаар тушаал
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2023 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн
02 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны
02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол