Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

Бүрэлдэхүүн

Н.Соёлмаа

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Утас: +976-11315734

И-мэйл: soyolmaa@legalinstitute.mn

Д.Урантуяа

Ахлах нягтлан бодогч

Утас: 11-312686

И-мэйл: urantuya@legalinstitute.mn

Б.Баасансүрэн

Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

И-мэйл: baasansuren@legalinstitute.mn

Ж.Соёлмаа

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Утас: 11-315735

И-мэйл: soyolmaa.j@legalinstitute.mn

Э.Ганзориг

Хэвлэх үйлдвэрийн менежер

Утас: +976-11-323317

И-мэйл: ganzorig@legalinstitute.mn

М.Баярмаа

Дэвтэрлэгч

Утас: +976-11-323317

И-мэйл: bayarma0626@gmail.com

Н.Цацрал

Офсет машины хэвлэгч

Утас: +976-11-323317

И-мэйл: tsatsral99848398@gmail.com

Д.Аранжанба

Офсет машины хэвлэгч

Утас: +976-11-323317

И-мэйл: aranjamba0821@gmail.com