Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн танилцуулга

Бүрэлдэхүүн

Б.Баасансүрэн

Тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн

И-мэйл: baasansuren@legalinstitute.mn

Д.Урантуяа

Ахлах нягтлан бодогч

Утас: 11-312686

И-мэйл: urantuya@legalinstitute.mn

Н.Соёлмаа

Архивын мэргэжилтэн

Утас: +976-11315734

И-мэйл: soyolmaa@legalinstitute.mn