ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

  • 2023-08-16
  • Э.Цэрэндүзээ
  • 690

Тендер шалгаруулалтын нэр:  Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХЗДХЯ/202306007

1. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам нь  Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 
2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь “Хууль зүй, дотоод хэргийн яам” нь дээрх зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх хүсэлтэй аж ахуйн нэгжүүдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ. 1. Байгууллагын ерөнхий танилцуулга 2. Зөвлөх хуулийн этгээдийн ажиллах боловсон хүчний чадавхийн талаар мэдээлэл /Ажлын даалгаварт заасны дагуу/ 3. Сүүлийн 3 жилийн ижил төстэй ажил гүйцэтгэгчээр ажилласан туршлагын мэдээлэл /Ажлын даалгаварт заасны дагуу/ болно.
3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ.
Ажлыг богино хугацаанд чанартай гүйцэтгэх зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцох боломжтой эсэх:
 Зөвшөөрөхгүй
4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2023 оны 08 -р сарын 25 -ны өдрийн 17 цаг 00 минут хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр 2023 оны 08 -р сарын 31 -ны өдрийн 15 цаг 00 минут-ны дотор ирүүлнэ үү.