Зөрчлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ эмхэтгэлийг хэвлэлээ

  • 2021-09-14
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 3,051

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс Зөрчлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ эмхэтгэл хэвлэлээ. Тус эмхэтгэлд Зөрчлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/- ийн нэмэлт өөрчлөлтийн дэлгэрэнгүй лавлагаатай бэлтгэлээ.  Та бүхэн тус эмхэтгэлийг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хуульчдын номын худалдаанаас худалдан авах боломжтой. Үнэ: 20.000 төгрөг