Иргэний хууль

  • 2016-05-16
  • Ц.Энхжин
  • 3,115

13177487_1164951473539675_624136234851675646_n

Иргэний хууль болон иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд 2016 онд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг хамгийн сүүлийн байдлаар тусгасан ба Иргэний хууль болон иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн зарим зүйл заалтыг тайлбарласан Улсын дээд шүүхийн тайлбар болон Улсын дээд шүүхийн зөвлөмжийг эмхэтгэн гаргалаа. Энэхүү номын онцлог нь хүчингүй болсон бүлэг, зүйл, хэсэг, заалтыг оруулсан. Эмхэтгэлийг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын худалдаанаас 15000 төгрөгөөр худалдан авах боломжтой.