Монголын хуульч эрдэмтэд

  • 2017-06-02
  • Ц.Энхжин
  • 1,167

Монголын хуульч эрдэмтдийн үндэсний анхдугаар чуулганыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд энэхүү “Монголын хуульч эрдэмтэд” (Товч танилцуулга) номыг эмхэтгэн бүтээлээ.

Энэхүү бүтээлд нийт 176 эрдэмтний  товч танилцуулга багтсан болно.

Нийт эрдэмтнээс хамгийн өндөр настай нь 1929 онд төрсөн 88 настай буурал байгаа бол хамгийн залуу нь 1988 онд төрсөн эрдэмтэн байна. Монгол Улсад докторын зэрэг хамгаалсан ОХУ, БНСУ, БНХАУ-ын 4 эрдэмтэн байна. Монгол Улсын эрдэмтэд нь өөрийн оронд болон ОХУ, БНСУ, Япон, ХБНГУ, БНХАУ, Украйн, Унгар, АНУ, Польш, Румин зэрэг улсад эрдмийн зэрэг хамгаалжээ.