МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН Шинэчилсэн найруулгын албан бус орчуулгыг www.legalinfo.mn сайтад байршууллаа

  • 2021-10-12
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 2,968

Монгол Улсын Их хурлаас 2020 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр баталж, 2022 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэх “МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ”-ийн Шинэчилсэн найруулгын албан бус орчуулгыг www.legalinfo.mn сайтад байршууллаа. Хуулийн албан бус орчуулгыг ирүүлсэн НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрийн хамт олонд талархал илэрхийлье.

Хуулийн албан бус орчуулгыг ЭНД дарж үзнэ үү.