Монгол Улсын хууль

  • 2021-01-22
  • Ц.Энхжин
  • 728

 

Эрүүгийн хуульд 2019 оны 10 дугаар сар, 2020 оны 1 дүгээр сард орсон нэмэлт, өөрчлөлт буюу Терроризм, Худал мэдээлэл тараах, мөрийтэй тоглоом зохион байгуулах, бэлгийн эрх чөлөөний эсрэг, мал хулгайлах гэмт хэрэгт хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын чиглэлээр оруулсан өөрчлөлт, нэмэлтийг тусган шинээр хэвлүүллээ.Та бүхэн тус эмхтгэлийг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Хуульчдын номын худалдаанаас авах боломжтой. Үнэ: 18000 /арван найман мянган/ төгрөг, лавлах утас: 11-319144